RECEPT OCH INTYG
 

Kan jag få läkemedelsrecept från er?

Ja, våra psykiatriker kan utfärda elektroniska recept som vid vanliga läkarbesök.

 

Kan jag få recept på beroendeframkallande preparat (bensodiazepinliknande preparat, centrastimulantia mm)?

Bara i undantagsfall, efter en längre kontakt med oss och efter vissa kontroller som drogscreening. 

 

Kan jag bli sjukskriven eller få ett läkarutlåtande från er?

Ja, det finns inga skillnader i detta avseende jämfört med vanliga läkarbesök. Det är läkarbedömningen som utgör grunden för ett sådant beslut.