Våra priser

Videobesök hos psykiater (30-45min)
1 500 kr

Videobesök hos psykolog (45 min)
1 200 kr

Journalgenomläsning inför nybesök
1 000 – 1 500 kr

Receptförskrivning efter besök
ingår

Receptförnyelse utan besök
375 kr

Second opinion
från 2 500 kr

Neuropsykiatrisk utredning
från 27 000 kr
(ingår bedömning av läkare och psykolog, läs mer)