Våra priser


Läkarbesök (specialist i psykiatri)

Nybesök
Journalgenomläsning
patientmöte upp till 60 minuter via video
utfärdande av enkelt intyg
recept
4800 kr

Diagnostisk intervju
Besök för fördjupande diagnostik med strukturerad intervju
patientmöte upp till 60 minuter via video
utfärdande av enkelt intyg
recept
4800 kr

Uppföljningsbesök (enkelt)
Patientmöte i ca 30 minuter via video
utfärdande av enkelt intyg
recept
2400 kr

Uppföljning för utlåtande/omfattande intyg
Patientmöte i ca 30 minuter via video
utfärdande av LoH
recept
4800 kr

Receptförnyelse
tredje månad
600 kr

Andra omfattande intyg
2400 per timme

All textkommunikation via psykonline, symtomskattning för monitorering av symtom i samband med besök och ordinering av prover mellan besöken faktureras inte utan ingår i besöksavgifterna ovan.
Kostnad för prover och online kognitiva tester tillkommer i självkostnadspris.


Privat neuropsykiatrisk utredning

(ADHD/ADD/Autism)
från 27 000 kr
(ingår bedömning av läkare och psykolog, läs mer)


Besök till psykolog via länk

1200 kr


Prislistan gäller fr o m 20190527.
För patienter pågående kontakt sedan tidigare gäller tidigare prislista t o m 20191231.