På resande fot

 

Jag reser mycket, kan jag träffa min behandlare när jag befinner mig utomlands?

Ja, absolut!

 

Jag bor utomlands men jag vill ha behandling på svenska. Kan ni hjälpa mig?

Det beror på vilket land du är bosatt i och förväntad längd på behandlingskontakten. Om du bor i ett EU-land finns det inga hinder för att träffa dig från Sverige via videolänk. Det kan dock finnas svårigheter med läkemedelsförskrivning i andra länder, men vi gör så gott vi kan för att lösa dessa praktiska problem.