Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess innebär att det är förbjudet att föra vidare uppgifter, även dem man fått muntligen, till exempel till privatpersoner, anhöriga, försäkringsbolag och myndigheter. Förbudet gäller alla former av spridning, såväl muntlig som skriftlig, genom samtal i offentliga miljöer eller via sociala medier på internet. I vissa fall är vårdgivare skyldiga att lämna uppgifter till annan myndighet. Samma sekretessregler som gäller allmänt i privat sjukvård gäller också våra tjänster. All vår personal har tystnadsplikt. Läs mer om sekretess och tystnadsplikt.

 

Vår plattform

Vi använder videokonferensteknologi från Zoom, ett ledande företag inom telemedicin. Zoom tillämpar end-to-end kryptering av videoöverföringen enligt 256 bit Advanced Encryption Standard (AES). Den avancerade krypteringen innebär att bild- och ljudöverföringen är helt krypterad så att obehöriga inte kan få ta del av innehållet. Att videolänken är end-to-end innebär att videon inte sparas hos någon server, inte ens hos Zooms servrar. All information du skickar via secure.psykonline.se är krypterad enligt SSL och all känslig personlig information sparas krypterad i databasen. Vi tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter för stark autentisering genom att använda BankID.

Photo by eclipse_images/iStock / Getty Images

Journalföring

Alla vårdgivare är enligt patientdatalagen skyldiga att föra patientjournal, som ska bidra till en god och säker vård. Vi använder journalföringssystem som erbjuder hög säkerhet och följer alla relevanta bestämmelser från Socialstyrelsen, Patientdatalagen och Datainspektionen.
Din journal sparas inte lokalt på våra medarbetares datorer utan på servrar i säkra datahallar. All trafik mellan våra medarbetare och journalsystemet går genom en krypterad uppkoppling, som ingen obehörig kan “avlyssna”.

Photo by PonyWang/iStock / Getty Images

Personuppgifter

När du som patient skapar ett konto hos psykonline.se registreras dina personuppgifter. Det är en skyldighet som alla vårdgivare har. Uppgifterna kan till exempel handla om namn, adress och kontaktuppgifter. Vi sparar bara de uppgifter det är nödvändiga för att ge adekvat och god vård samt för att kommunikationen mellan dig och oss ska fungera. Läs mer om vår personuppgiftspolicy.