Kontakt med andra vårdgivare

 

Jag har en pågående kontakt med psykiatrin men det är svårt att få tid hos min läkare. Kan ni hjälpa mig?

För att kunna bedöma om vi kan hjälpa dig måste vi få en kopia på din journal hos din nuvarande vårdgivare och läsa igenom. Generellt rekommenderar vi inte att byta vårdgivare, om det går att undvika. Kontinuitet i vården är viktigt!

 

Jag har pågående kontakt med psykiatrin, men det är svårt att få KBT-behandling för mina symtom. Kan ni hjälpa mig?

Återigen behöver vi journalkopior från din nuvarande vårdgivare. Därefter kan våra psykologer träffa dig och göra en bedömning kring en psykoterapibehandling.

 

Varför vill ni läsa mina tidigare journaler?

En noggrann journalgenomgång kan ge mycket värdefull information kring dina symtom och deras utveckling över tid. Dessutom får vi information om tidigare behandlingar du har provat, så att vi kan göra en optimal vårdplanering.