TELEPSYKIATRI

 

Vi använder samtal som huvudarbetsredskap, precis som i vanliga psykiatriska och psykologiska bedömningar. Vi träffas online och vi ser och hör varandra via videolänk. Du får berätta om dina besvär och vi ställer frågor. Vi använder också diagnostiska intervjuer och skattningsfrågeformulär för att kunna ställa diagnos och ha ett objektivt mått på dina symtom. Detsamma används för att följa upp hur du mår under och efter behandlingen.

 

Finns det studier som visar att telepsykiatri fungerar?

Det finns vetenskaplig evidens att bedömning och behandling genom videolänk är lika effektiva som vanliga psykiatriska eller psykologiska bedömningar och behandlingar. Alliansen mellan patient och behandlare är lika bra och i vissa fall kan telepsykiatri/telepsykologi till och med att föredra. Telepsykiatriska metoder är förknippade med hög följsamhet och patientnöjdhet.

 

Vad kan man få hjälp för med telepsykiatri?

Har du psykiska besvär som depression, ångest, sömnproblem eller humörsvängningar är du välkommen att boka en tid för bedömning hos oss. Du kan även kontakta oss om du önskar en utredning eller en second opinion när det gäller din diagnos och behandling.

 

Finns det några diagnoser som man inte kan få hjälp för?

Ja, våra tjänster är inte lämpliga för personer med missbruksproblematik, aktivt självskadebeteende eller för dessa som befinner sig i en akut kris och behöver ett akut omhändertagande. Akut hjälp kan sökas via närmaste psykiatriska akutmottagning eller 112.

 

FÖRDELAR med telepsykiatri

  • Hög kvalitet och kontinuitet.
  • Ökad tillgänglighet för personer som pga psykiska eller kroppsliga besvär eller avstånd till sjukvården har svårt att söka hjälp eller behålla en terapeutisk kontakt.
  • Minskade kostnader för individen som slipper resor, parkeringskostnader, inkomstbortfall, behov av barnvakt, allt som vanliga besök till sjukvård innebär.
  • Bekvämlighet och flexibilitet. Sessioner sker i det egna hemmet. Möjlighet till sessioner på kvällstid och på helger.
  • Konfidentialitet. Du slipper träffa bekanta i väntrummet.
  • Inga långa väntetider. Du får en tid inom dagar.