NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR för vuxna

Har du haft problem sedan barndomen med koncentration, minne, impulsivitet, rastlöshet, svårigheter att reglera aktivitetsnivå eller svårigheter att klara av vanliga sociala relationer? Kämpar du också med att få ihop din vardag kan det vara tecken på neuropsykiatrisk problematik.

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar privat när det gäller misstankar om ADHD/ADD eller autismspektrumproblematik (tex Asperger) hos vuxna.


Har du aktuell eller tidigare missbruksproblematik rekommenderar vi att du söker utredning via beroendemottagning i ditt hemlandsting.


Varför ska man göra en neuropsykiatrisk utredning?

Rätt diagnos kan ge förklaring till dina svårigheter, ökad acceptans och möjlighet att få rätt behandling eller stödinsatser.

Vilka fördelar finns det med neuropsykiatrisk utredning privat via er?

I vårt team arbetar högkvalificerade psykiater och psykologer med erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik hos vuxna. Även i de så kallade enkla utredningar ingår alltid hos oss en bedömning av både psykiater och psykolog.

Vi har korta väntetider och erbjuder utredning som för det mesta utförs via videobesök, bekvämt och konfidentiellt från ditt hem.  

Efter eventuell diagnos erbjuder vi behandling och uppföljning med samma hög tillgänglighet och flexibilitet hos samma läkare som gjort utredning.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till hos er?

 • Innan första besöket behöver vi få kopior på tidigare journaler om du har haft kontakt med vården för psykiska besvär.

 • Vi behöver även ditt samtycke för att få tillgång till Läkemedelsförteckningen. Detta för att komplettera journalen och erbjuda en säkrare vård.

 • Inför första besöket fyller du i ett antal frågeformulär på webben.

 • Du träffar psykiater eller psykolog online och blir intervjuad om både aktuella symtom, barndomssymtom och hur du fungerar nu inom viktiga livsområden.

 • Vi undersöker även om du har andra psykiatriska symtom av betydelse för utredningen.

 • Efter första mötet avgör vi om det finns underlag att gå vidare i utredningen.

 • Du lämnar blodprover och övervakat urinprov för att utesluta somatiska orsaker till problematiken.

 • Din närstående fyller i formulär och anhörigintervju bokas via videolänk.

 • Du genomför ett kognitivt test online som bland annat mäter din uppmärksamhet och impulsivitet.

 • Beroende på resultat av undersökningarna ovan kan du behöva komma på ett fysiskt besök till psykolog för att göra mer specifika neurokognitiva tester.

 • Efter utredningen bokar vi tid för genomgång där vi berättar vad vi har kommit fram till och vilket stöd och hjälp som finns att få. Behöver du medicinsk behandling erbjuder vi det hos oss.

Har ni väntetider?

Vi har korta väntetider på ca 2 veckor.
 

Hur kommer man igång?

Du kommer igång genom att skapa ett konto på secure.psykonline.se och skriva att du vill göra en neuropsykiatrisk utredning.
 

Hur kan jag göra om jag inte är säker på att jag vill göra en utredning?

Om du misstänker att du har en ADHD/ADD diagnos eller autismspektrumdiagnos men är osäker på om di vill göra en hel utredning privat, kan du göra första delen av utredningen, fylla i formulär och ha ett videobesök med psykiater vid ett tillfälle. Därefter får du besked om din läkare bedömer att det finns tillräckligt underlag för att genomföra hela utredningen. Den första delen av utredningen kostar 4800 kr. Finns det underlag att gå vidare till fördjupad neuropsykiatrisk utredning ingår denna kostnad i priset för hela utredningen.

Vill du veta mer eller har andra specifika frågor är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.